Privatlivspolitik

Vi tager databeskyttelse alvorligt

Vi behandler personlige oplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, som fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at sikre den bedst mulige beskyttelse af dine personlige oplysninger, vurderer vi løbende risikoen for, at vores databehandling kan påvirke din mulighed for at have kontrol over dine data.

Vi sikrer fair og gennemsigtig databehandling

Liva Healthcare sikrer, at databehandlingen foregår i overensstemmelse med loven. Når vi beder dig om at gøre dine personlige oplysninger tilgængelige for os, informerer vi dig om, hvilke oplysninger om dig vi behandler, og til hvilket formål. Du vil modtage oplysninger om dette på tidspunktet for indsamlingen af dine personlige oplysninger.

Hvis vi indsamler data om dig fra en anden part, f.eks. en leverandør, en offentlig myndighed eller en forretningspartner, giver vi dig besked inden for 10 dage efter, at vi har indhentet dine personlige oplysninger. Vi informerer dig desuden om grunden til indsamlingen af oplysningerne og det retsgrundlag, der giver os mulighed for at indhente dine personlige oplysninger.

Behandling af dine personlige oplysninger

Du skal være gammel nok til at give samtykke og acceptere behandlingen af dine personlige oplysninger

Hvis du er mindreårig, må du ikke bruge Liva-platformen uden samtykke fra dine forældre eller værge(r). Liva træffer alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at sikre, at virksomheden ikke behandler mindreåriges personlige oplysninger uden forældrenes eller værgens samtykke. I det omfang dette sker, og Liva bekræfter, at virksomheden har behandlet eller behandler personlige oplysninger om en mindreårig uden forældrenes eller værgens samtykke, vil Liva dog så hurtigt som muligt ophøre med behandlingen af disse personlige oplysninger, og returnere og/eller slette dem

Vi bruger denne type oplysninger om dig

Vi bruger oplysninger om dig til at gøre vores service bedre, og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De oplysninger, vi indsamler, kan omfatte:

- Kontaktoplysninger, herunder dit navn, din e-mail-adresse og dit telefonnummer
- CPR-nummer
- Følsomme oplysninger om dit helbred
- Oplysninger om interesser og vaner, der er relevante for din livsstil

I nogle tilfælde er vi nødt til at sammenligne dine data med data, vi modtager fra tredjeparter. Hvis sammenligningen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat eller følsom karakter, indhenter vi dit samtykke til behandlingen. Før vi indsamler data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen kan få en negativ indvirkning på dit privatliv. Hvis det er tilfældet, vil vi informere dig om behandlingen og dens formål, og bede om dit samtykke til at fortsætte behandlingen.


Vi indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger til specifikke formål

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger til specifikke formål, samt andre legitime forretningsformål. Dette sker, når vi har brug for at:

- Opfylde din anmodning om at bruge Liva-platformen
- Yde sundhedscoaching til dig i Liva-platformen
- Forbedre vores produkter og tjenester
- Administrere din relation til os
- Foretage forskning

Vi kan få brug for at bruge dine personlige oplysninger til et andet formål end det, de blev indsamlet til, f.eks. til forskningsformål. I andre tilfælde undersøger vi, om det oprindelige formål med at indsamle dine oplysninger er kompatibelt med det nye formål.

Når dine oplysninger i Liva videregives til forskning, sker det på et aggregeret (samlet) og pseudonymiseret (renset for personlige oplysninger) niveau. Forskerne kan derfor ikke identificere dig via de oplysninger, vi stiller til rådighed.


Vi behandler kun relevante personlige oplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og egnede i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type af oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi bruger.

Før vi behandler dine personlige oplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere den mængde data, vi behandler om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi indsamler, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Vi kan gøre dette, hvis det ikke påvirker vores forpligtelser eller den service, vi tilbyder dig, negativt


Vi behandler kun nødvendige personlige oplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores erklærede formål. Derudover kan det ved lov bestemmes, hvilken type oplysninger der kræves indsamlet og gemt til vores forretningsdrift. Den type og det omfang af personlige oplysninger, vi behandler, kan også være en nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse. Vi ønsker at sikre, at vi kun behandler de personlige oplysninger, der er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at kun de datatyper, der er behov for, indsamles.


Korrekte og opdaterede oplysninger

Vi kontrollerer, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Da vores service afhænger af, at dine data er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedenfor til at fortælle os om dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger.


Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at indfri de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik, eller så længe gældende lovgivning kræver det. Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, der dannede grundlag for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, eller når en juridisk forpligtelse til at gemme data udløber.


Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personlige oplysninger

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et andet retsgrundlag for at indhente dem. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personlige oplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Hvis vi har brug for at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end de oprindeligt angivne, vil vi informere dig om det nye formål og bede om dit samtykke, før vi begynder at behandle data. Hvis vi har et andet retsgrundlag for den nye behandling, vil vi informere dig om dette.


Vi deler ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke

Hvis vi deler dine personlige oplysninger med partnere og tredjeparter, f.eks. til forsknings- eller rapporteringsformål, vil vi informere dig om, hvad oplysningerne vil blive brugt til, og med hvem de vil blive delt. Ingen personlige oplysninger vil blive delt, medmindre du har givet dit samtykke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne type deling. Hvis du bruger Liva-platformen gennem en dansk kommune, vil vi ikke i alle tilfælde indhente samtykke i forbindelse med, at dine data bliver brugt til forskning. Det vil afhænge af hvilket retsgrundlag i lovgivningen, der gælder. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger, f.eks. som en del af rapporteringen til en myndighed. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjelande uden at informere dig og indhente dit samtykke.

Tredjepartsunderbehandlere og dataleverandører

Liva samarbejder med visse tredjeparter om at levere specifik funktionalitet relateret til, eller indenfor, Liva-platformen, samt om at levere medarbejderrekrutteringstjenester.

Følgende er en liste over underbehandlere, der behandler personlige oplysninger på Livas vegne, eller hvorfra Liva kan modtage oplysninger om dig:

- Amazon Web Services Europe ("AWS Europe"), som leverer datahosting til Liva-platformen og alle brugerdata, der behandles indenfor Liva-platformen. AWS Europe er placeret i EU og behandler data i EU. De brugerdata, der hostes med AWS Europe, består af generelle personlige oplysninger (såsom navn, e-mail og telefonnummer) og følsomme personlige oplysninger om en brugers helbred, helbredstilstand(e) og relevante livsstilsdata. AWS Europes privatlivspolitik kan findes her.

- Calendly, som tilbyder tjenester til aftalebooking. Calendly er placeret i USA og behandler data i USA. Calendly indsamler navn, e-mail-adresse og telefonnummer på brugere, der har givet samtykke til, at Calendly må bruge deres oplysninger til at booke deres første aftale med deres sundhedscoach. Calendlys privatlivspolitik kan findes her.

- Google, der deler relevante sundhedsdata der er indsamlet i en brugers Google Fit-mobilapplikation med Liva. Google er baseret i USA og behandler deres brugeres data i USA. Google deler kun en brugers Google Fit-data med Liva, hvis brugeren har givet deres samtykke til deling af specifikke data med Liva. De data, Liva kan modtage fra Google Fit, kan omfatte din vægt og daglige skridttællinger, samt alle andre data, som du angiver, kan deles med Liva. Googles privatlivspolitik kan findes her.

- Apple, der deler relevante sundhedsdata, der er indsamlet i en brugers Apple Health-mobilapplikation med Liva. Apple er baseret i USA, og behandler deres brugeres data i USA. Apple vil kun dele en brugers Apple Health-data med Liva, hvor brugeren har givet deres samtykke til deling af specifikke data med Liva. De data, Liva kan modtage fra Apple Health, kan omfatte din vægt og daglige skridttællinger, og alle andre data, som du angiver, kan deles med Liva. Apples privatlivspolitik kan findes her.

- Teamtailor, der leverer rekruttering af medarbejdere til Liva. Teamtailor er placeret i EU, og behandler data i EU og USA. Teamtailor indsamler en potentiel medarbejders enhedsoplysninger, fulde navn, kontaktoplysninger, demografi og oplysninger om beskæftigelsesegnethed og -evner. Teamtailors privatlivspolitik kan findes her.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personlige oplysninger og har interne regler for informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instruktioner og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at blive ødelagt, tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang eller deling med uautoriserede personer. Vi har etableret procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme personlige oplysninger og data, der afslører oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og overvågning. For at undgå tab af data sikkerhedskopierer vi regelmæssigt vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og ægtheden af dine data ved at kryptere data under opbevaring og transport. Vi vil underrette dig om eventuelle sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi bruger to forskellige typer cookies på Livas hjemmeside: nødvendige cookies og analytiske tredjepartscookies.

Nødvendige cookies bruges til at levere den funktionalitet på vores hjemmeside, der er nødvendig for brugeren, og Liva behøver ikke brugerens samtykke til at bruge disse cookies.

Tredjepartscookies bruges af eksterne applikationer eller software til at udføre specifikke funktioner, og disse kan kun bruges, hvis brugeren giver sit samtykke. I den forbindelse bruger Liva følgende:

1. Google Analytics, en webtrafikanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. ("Google"). Google Analytics' cookies hjælper Liva med at analysere, hvordan brugerne bruger Livas hjemmeside. Google Analytics bruger cookies til at spore individuelle brugere og indsamler også anonymt standardoplysninger i form af loginformation samt oplysninger om besøgendes adfærd (f.eks. IP-adresse og geografisk placering, besøgte sider, tid brugt på siderne). Disse oplysninger om din brug af hjemmesiden sendes til Google og bruges til at evaluere brugen af hjemmesiden og udarbejde statistiske rapporter om hjemmesidens aktivitet til brug for backup-teknologi. Vi kan også bruge Google Analytics til at levere annoncer om produkter og tjenester, der er skræddersyet til dine behov (herunder ikke-tilknyttede virksomheder). Disse reklamer kan blive vist på andre hjemmesider. Denne proces hjælper os med at administrere og spore effektiviteten af vores markedsføring. Følgende Google Analytics-annonceringsfunktioner kan være anvendt:

- Remarketing med Google Analytics
- Eksponeringsrapportering på Google Display-netværket
- Google Analytics-rapporter om demografi og interesser
- Integrerede tjenester, der kræver, at Google Analytics indsamler data til reklameformål, herunder indsamling af data via annoncecookies og identifikatorer

Du kan finde mere information om Google Analytics her.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du helt fravælger Google Analytics her.

2. MailerLite er en e-mail-marketingtjeneste, der bruges til at administrere vores liste over abonnenter på e-mail-marketing og til at sende e-mails til vores abonnenter. MailerLite installerer en cookie, der kun sporer og afgør, om besøgende har set pop-up-tilmeldingsvinduet eller ej, og hvornår pop-up-vinduet skal vises igen, baseret på adfærdsmæssige indstillinger. MailerLite installerer ikke yderligere cookies. MailerLites privatlivspolitik er tilgængelig her. Du kan afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af hvert nyhedsbrev.

3.YouTube er et program, der giver dig mulighed for at afspille videoer på Livas hjemmeside. Når du klikker på en YouTube-video på Livas hjemmeside, installerer YouTube en cookie, der indsamler data om en brugers besøg på hjemmesiden, såsom hvilke videoer der er blevet set. YouTube indsamler data, der kan omfatte en besøgendes IP-adresse, tekniske oplysninger om brugerens enhed, det besøgte websted og søgninger på YouTubes websted. YouTubes privatlivspolitik er tilgængelig her.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også blive informeret om, hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan du få indsigt i de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog begrænses med henblik på beskyttelse af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.


Du har ret til at få unøjagtige personlige oplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og informere os om unøjagtighederne, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personlige data. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til, kan du anmode om, at de slettes. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personlige oplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du kontakter os med en anmodning om at få dine personlige oplysninger rettet eller slettet, vil vi undersøge, om betingelserne er opfyldt, og i bekræftende fald implementere ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sørge for at stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger.


Du har ret til at få dine personlige oplysninger overført til en anden tjenesteudbyder

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indsamlet om dig fra tredjeparter baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som en del af en kontrakt, du er part i, kan du også få dine data tilsendt. Du har også ret til at overføre dine personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personlige oplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.


Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger på visse betingelser. Hvis du anmoder om, at vi begrænser behandlingen af alle eller nogle af dine personlige oplysninger, kan det resultere i, at vi ikke kan fortsætte med at levere tjenester til dig, da disse tjenester kan kræve behandling af personlige oplysninger, der er dækket af din anmodning om begrænsning.


Du har ret til, ikke at være omfattet af en afgørelse baseret på automatisk behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis dette sker på en sådan måde, at der træffes automatiserede beslutninger om dig, herunder profilering, som har retsvirkninger for dig, eller påvirker dig på lignende vis.


Klager

Hvis du oplever forkert eller ulovlig databehandling hos Liva Healthcare, kan du kontakte os ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger. I Danmark har du altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan sende din klage pr. brev eller via deres hjemmeside. Læs om klagemulighederne her.
I Storbritannien har du altid ret til at indgive en klage til The UK Information Commissioners Office (ICO), hvis du ikke er tilfreds med vores databehandling, eller med resultatet af din klage til os. Du kan kontakte ICO via deres hjemmeside.

Udøvelse af dine rettigheder

Vi vil bestræbe os på at imødekomme enhver anmodning fra dig som den registrerede, om at udøve dine rettigheder. Vi vil besvare din forespørgsel så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål til de data, vi behandler, og den måde, vi gør det på, eller om udøvelse af dine rettigheder som den registrerede, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der vises nedenfor.


Kontaktinformation


Liva Healthcare A/S
Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, Danmark
CVR-nr.: 38 73 73 68
Telefon: +45 7020 8822
E-mail: info@livahealthcare.com
Hjemmeside: livahealthcare.com


Liva Healthcare UK Ltd.
Adresse: 116 Baker Street, Marylebone, London, W1U6 6TS, Storbritannien
Virksomhedsreg: 10717560
Telefonnr.: +44 203 858 0767
E-mail: info@livahealthcare.com
Hjemmeside: livahealthcare.com